key key
Loga na HOME

Produkty

Zariadenia KeyMile

LineRunner SCADA NG

Je širokopásmový prenosový systém určený pre spoľahlivý a cenovo optimálny prenos dát do 5.7 Mbps v rámci systémov diaľkového ovládania:

 

 • Železničných a dopravných úradov
 • Diaľnic
 • Vodných ciest
 • Letísk
 • Technologických potrubí v priemysle

 

LineRunner SCADA NG predstavuje modulárny dizajn. V jednom systéme je umožnené prevádzkovanie dát cez medené a/alebo optické vlákna alebo cez siete SDH/PDH. Na optických častiach trasy môžeme dosiahnuť vzdialenosť  až 40 km. Do systému môžu byť integrované GSM-R rádiové zariadenia a prenajaté linky. Na umožnenie konverzie rozličných typov prenosových médií sa môžu použiť vymeniteľné rozhrania.

 

LineRunner SCADA je systém najnovšej generácie. Multidrop znamená, že dáta sú vymieňané cez sieť. LineRunner SCADA NG je systém, ktorý umožňuje napojiť na jednu prenosovú trasu až 63 LineRunner SCADA zariadení. Sieť SCADA zariadení môže byť usporiadaná v lineárnej alebo v kruhovej typológii.  LineRunner SCADA NG tak podporuje rozličné sieťové typológie použitím takmer akýchkoľvek požadovaných infraštruktúr.

 

LineRunner SCADA NG je určený na prevádzku v extrémnych teplotných podmienkach. Systém môže byť nasadený v teplotnom rozsahu od -25 °C do +70 °C. Je takisto odolný voči nárazom a môže byť použitý aj v oblastiach vysokého elektromagnetického rušenia.scada-original

 

UMUX  univerzálny multiplexor

 • modulárny dizajn umožňujúci pružnú implementáciu PDH, SDH zariadení
 • kompatibilita s príslušnými odporúčaniami EU resp. ITU-T / ITU-R
 • kompaktné 19´´ alebo ETSI prevedenie
 • vysoká integrácia, kompaktnosť a spoľahlivosť zásuvných kariet
 • použitie vysoko integrovaných okruhov pre veľký počet prevádzkových rozhraní
 • SW download pre jednotlivé karty
 • fyzické cross-prepojenie rozhraní  P0, nc P0, P12
 • virtuálne cross-prepojenie kontajnerov VC12,VC3, VC4
 • lokálne hlasové a dátové rozhrania, ako aj vzdialený prístup do týchto rozhraní
 • SDH optické i elektrické rozhranie na úrovni STM-1, STM-4
 • EOC, ECC komunikačný kanál pre manažment uzla a zariadení KeyMile v sieti
 • úplná záloha riadenia, napájania a diagnostické funkcie jednotlivých kariet

umux-original


MileGate
kombinuje širokopásmové telefónne, dátové  a TV pripojenia do jedného kompaktného zariadenia novej generácie NGN, ktorá je ideálnou platformou pre poskytovanie tejto služby koncovému užívateľovi - FTTH (fiber-to-home).

 • Triple Play služby, ako IPTV, vysokorýchlostné pripojenie do internetu a VoIP
 • distribúcia po rôznych rozhraniach DSL ( ADSL2plus, SHDSL, VDSL2 )
 • optické prenosové médium pre sieťové architektúry FTTx
 • optický a elektrický Gigabit Ethernet uplink
 • média Gateway pre POTS/ISDN alebo VoIP telefóniu V5.2 ( SIP/H.248 )
 • maximálna dostupnosť služby ( 99,999% )
 • rozsiahle funkcie kvality služieb ( QoS )
 • rozšírený tepelný rozsah od – 25 až do + 60 stupňov Celzia


MileGate2500_2300-original

XMP1
je modulárny prístupový systém,  nasadzovaný všade tam, kde je dôležité, aby prenášané dáta boli odovzdané do druhej siete s nízkou dobou ich spracovania. Zvyčajne sa používa vo verejnej doprave v prenose dát a monitorovania elektrických rozvodní.

 • SDH cross-prepojenie 496 kb/ps x 64 ( bez blokovania )
 • optimálna podpora sieťových rozhraní v rozmedzí od 2 Mb/ps do STM-1/4/16
 • neblokujúce PDH cross-prepojenia na úrovni 8k/64k s 16 x E1
 • vysoko sofistikované SHDSL karty
 • rôzne rozhrania pre prenos hlasu ISDN, dáta, LAN funkcie
 • modulárny systém pre všetky sieťové topológie
 • výkonný systém pre riadenie, testovanie a diagnostické funkcie
 • vysoká hustota s úsporou miesta v kompaktnom prevedení
 • optimálny pre kritické aplikácie vďaka najvyššej dostupnosti a spoľahlivosti
 • univerzálny pre ochranu a zálohovanie prenášaných dát
 • integrovaný SDH multiplexor s dátovým rozhraním pre STM-1/STM-4


xmp1-original

PRS – primárny referenčný zdroj synchronizácie 


  TimeSource 
Primárny referenčný zdroj synchronizácie spĺňa požiadavky podľa normy ITU-T G-811 na synchronizáciu a distribúciu presného času  v SDH sieti. Zariadenie PRS  môžu byť inštalované takmer na ktoromkoľvek okne s výhľadom na oblohu tj. pripojením externej GPS antény na okno, alebo vonkajšiu stenu budovy s jej prepojením koaxiálnym káblom na vnútornú jednotku PRS.

 • pri výpadku GPS satelitov vnútorná jednotka udrží presnosť Starum1 - 3 týždne
 • štandardne sa zariadenie dodáva s dvoma výstupmi E1/2.048 MHz
 • zariadenie má samostatne programovateľné výstupy
 • v zariadení je implementovaný časový server SNTP
 • na výstupoch zariadenia je kontrola merania výkonu
 • zariadenie má synchronizáciu správ
 • rozšírený systém zahŕňa osem ďalších E1/2.048 MHz výstupov
 • zariadenie ma lokálne integrovaný presný  Rubídiový oscilátor
 • inovovaná technológia pre napájanie BesTime a certifikát CE


prs-original

VMware

VMware
Zjednodušene povedané virtualizácia umožňuje prevádzkovať viacero virtuálnych strojov na jednom fyzickom hardware. Každému virtuálnemu stroju je umožnené zdieľať zdroje vo viacerých operačných prostrediach. Na rôznych virtuálnych strojoch je možné spustiť rôzne operačné systémy s rôznymi aplikáciami na rovnakom fyzickom hardware. Každý virtuálny stroj obsahuje kompletný systém, čo eliminuje potenciálne konflikty so zdrojmi hardware.
VMware pracuje tak, že sa vloží tenká vrstva ( software ) priamo na hardware počítača, alebo na hostiteľskom operačnom systéme. Tento virtuálny stroj obsahuje monitor, respektíve „Hypervisor“, ktorý alokuje zdroje samotného hardware, ktoré sa dynamicky a transparentne prideľujú jednotlivým virtuálnym serverom ( aplikáciám ).
VMware je vysoko spoľahlivý a bezpečný pre sieťové aplikácie. Zákazníkovi sa znížia  náklady na   kúpu drahého serverového hardware, jeho napájania a drahej diskovej kapacity. Sieťové aplikácie typu klient sú koncovému užívateľovi dostupné  v každom čase s minimálnymi nákladmi.

Bezpečnostný systém C4


Bezpečnostný systém C4  
C4 je integračný bezpečnostný systém, ktorý zabezpečuje centralizované riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti. Užívateľovi poskytuje rozsiahle nástroje pre:

 • Centrálnu správu bezpečnostných zariadení
 • Vizualizáciu a monitoring zariadení
 • Automatizáciu bezpečnostných procesov
 • Analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných informácií
 • Centrálny identity manažment
 • Podporu krízového manažmentu


Svojou sieťovou architektúrou umožňuje zdieľať informácie týkajúce sa prevádzky bezpečnostných zariadení viacerým užívateľom. To samozrejme výrazne zvyšuje efektivitu správy zariadení a podporných činností v rámci podniku.